Blowerdoortest

Blowerdoortest

Sinds 2006 dient elk bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige vergunning (of melding) nodig is, én waarbij het gaat over gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen, te voldoen aan de 'EPB-eisen'. Deze regels gelden niet enkel voor nieuwbouw maar ook voor renovaties en uitbreidingen.


 

Afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming van het gebouw gelden er eisen op vlak van thermische isolatie, energieprestatie, ventilatie, hernieuwbare energie, ...

 


Als lid van OVED, een overlegplatform voor energiedeskundigen, wordt er op een actieve manier aandacht besteed aan de constant bijgewerkte EPB-regelgeving.

EPB VERSLAGGEVING

(bij nieuwbouw of renovatie)

Voor de aanvang van de werken maken we op basis van de ontwerpplannen en een gesprek met de bouwheer de voorstudie op. Deze studie geeft aan hoe de eisen kunnen worden gehaald en hoe eventueel een beter E-peil gehaald kan worden.


We zorgen voor een duidelijke voorstelling van alle nodige maatregelen. Hiervoor maken we steeds een 3D-model op die alle verschillende constructie-onderdelen van uw project visualiseert.


Er wordt een startverklaring opgemaakt waarna de werken mogen worden aangevat. Tijdens de werken worden eventuele aanpassingen getoetst met het vooropgestelde E-peil. Na de werken worden alle bewijzen verzameld. Dit zijn facturen, foto's, technische fiches, verslagen, enz. die aantonen dat de vooropgestelde maatregelen wel degelijk zijn uitgevoerd. Op basis van deze 'stavingstukken' wordt een eindaangifte opgesteld. Bij een nieuwbouwproject wordt hierbij het definitieve E-peil berekend.

VENTILATIEVERSLAGGEVING (bij nieuwbouw of IER)

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om naast de EPB verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is niet van toepassing bij  beperkte renovaties maar wel bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties (IER). Deze ventilatieverslaggeving houdt het volgende in:

- Ventilatievoorontwerp

-    Verslaggeving van de verschillende onderdelen (toevoer-, doorstroom- en afvoeropeningen incl. meting mechanische ventilatiedebieten)

- Coördinatie van deze verschillende onderdelen


Wij kunnen één van of al deze onderdelen  aanbieden. Daarvoor zijn we erkend als verslaggever bij het  controle-organisme BCCA.

EPC CERTIFICAAT (bij verkoop of verhuur)

Wanneer u  een woning of appartement te koop of  te huur zet, dan bent u sinds 2006 verplicht om daarbij de  energiescore bekend te maken. Dit is de score die wordt berekend wordt bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat of kortweg EPC.


Voor de opmaak hiervan komen wij ter plaatse en controleren we de volledige woning op zijn zichtbare kenmerken. De onzichtbare kenmerken, zoals isolatie,  controleren we op basis van facturen. 


Na dit plaatsbezoek doen we een berekening aan de hand van een door de overheid voorzien rekenpakket. Dit levert een energiescore op. Deze score laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.


NIEUWS


Nieuwe website staat online.

Dec 31, 2016


Erkend als ventilatie-verslaggever door BCCA

Mei 22, 2016

CONTACTEER ONS


Kloosterstraat 109

8560 Wevelgem


info@landmetervdb.be


0468 20 76 23

VOLG ONS


Voeg ons toe aan uw netwerk en wees steeds op de hoogte van onze nieuwste projecten.

Copyright @ All Rights Reserved