epb

epb-verslaggeving

Sinds 2006 dient elk bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige vergunning (of melding) vereist is, én waarbij het gaat over gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen, te voldoen aan de 'EPB-eisen'. Deze regels gelden niet enkel voor nieuwbouw maar ook voor renovaties en uitbreidingen.

 

Afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming van het gebouw gelden er eisen op vlak van thermische isolatie, energieprestatie, ventilatie, hernieuwbare energie, ...


Nieuwbouw


Voor de aanvang van de werken maken we op basis van de ontwerpplannen en een gesprek met de bouwheer de voorstudie op. Deze studie geeft aan hoe de eisen kunnen worden gehaald en hoe eventueel een beter E-peil gehaald kan worden.


We zorgen voor een duidelijke voorstelling van alle nodige maatregelen. Hiervoor maken we steeds een 3D-model op die alle verschillende constructie-onderdelen van uw project visualiseert.


Er wordt een startverklaring opgemaakt waarna de werken mogen worden aangevat. Tijdens de werken worden eventuele aanpassingen getoetst met het vooropgestelde E-peil. Na de werken worden alle bewijzen verzameld. Dit zijn facturen, foto's, technische fiches, verslagen, enz. die aantonen dat de vooropgestelde maatregelen wel degelijk zijn uitgevoerd. Op basis van deze 'stavingstukken' wordt een eindaangifte opgesteld. Bij een nieuwbouwproject wordt hierbij het definitieve E-peil berekend.

Ingrijpende energetische renovatie


Een ingrijpende energetische renovatie, kortweg IER, is een renovatie waarbij minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.


De eisen zijn vergelijkbaar met een nieuwbouw-project en er wordt tevens een E-peil berekend. 

Renovatie


Bij een gewone renovatie wordt geen E-peil berekend. De eisen zijn in principe enkel van toepassing op de nieuw gebouwde delen en installaties, maar ook  het na-isoleren van bestaande gevels of daken is onderworpen aan de eisen. 

OVED-lid


Als lid van OVED, een overlegplatform voor energiedeskundigen, wordt er op een actieve manier aandacht besteed aan de constant bijgewerkte EPB-regelgeving.


KANTOORKloosterstraat 109, 8560 Wevelgem


VOLG ONS