keuringen

diverse keuringen

U kunt bij ons terecht voor allerhande keuringen. U zult deze nodig hebben bij verkoop, verhuur, nieuwbouw, renovatie,...EPC certificaten


Wanneer u  een woning of appartement te koop of  te huur zet, dan bent u sinds 2006 verplicht om daarbij de  energiescore bekend te maken. Dit is de score die wordt berekend wordt bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat of kortweg EPC.


Voor de opmaak hiervan komen wij ter plaatse en controleren we de volledige woning op zijn zichtbare kenmerken. De onzichtbare kenmerken, zoals isolatie,  controleren we op basis van facturen. 


Na dit plaatsbezoek doen we een berekening aan de hand van een door de overheid voorzien rekenpakket. Dit levert een energiescore op. Deze score laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

Elektrische keuring


Bij de verkoop van elke woning of appartement is een keuring van de elektrische installatie verplicht. Een elektrische keuring kan enkel uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme. Wij werken hiervoor samen met verschillende erkende keuringsteams.


Tijdens een plaatsbezoek, controleert de keurder of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd
door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties). De controle is enkel verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.

Rioolkeuring


Vanaf 1 juli 2011 is keuring van de private waterafvoer verplicht in de volgende gevallen:

  • Bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen
  • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA
  • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd

Blowerdoortest


Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. In het EPB-verslag wordt dit warmteverlies uitgerekend onder de vorm van ventilatieverliezen.

Een blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op het E-peil.

KANTOORKloosterstraat 109, 8560 Wevelgem


VOLG ONS