Landmeten

Landmeten

Als  landmeter-expert kunnen wij zowel particulieren als professionelen  bijstaan voor allerlei landmeetkundige opdrachten.  Veelal zal een opmeting hiervoor als basis dienen.  We gebruiken de gepaste meettechniek voor uw project en behandelen indien nodig ook de juridische achtergrond van uw dossier.


We zijn ingeschreven in de federale raad  van landmeters-experten en beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg.  Dit houdt in dat we erkend zijn om enkele van de beschermde taken van een  landmeter-expert tot ons  te nemen.

DETAIL OPMETINGEN

Wij brengen zowel gebouwen als terreinen volledig in kaart. Een opmeting, op schaal van uw project, wordt steeds met de gepaste apparatuur uitgevoerd. Voor zowel een zettingsmeting op millimeterniveau als voor een volumemeting van duizenden kubieke meters wordt een gepaste meetstrategie voorgesteld.


Toepassingen: architecturale opmetingen, inplantingsplannen, tracémetingen, GPS-metingen, hoogtemetingen, ...

JURIDISCHE OPMETINGEN

Een beëdigd landmeter is bij wet als enige toegestaan om plannen op te maken die moeten dienen om grenzen te (be-)vestigen. Daarom is een landmeter de geschikte persoon voor alles wat betreft grens-onderzoek en -bepaling.

Bij verkoop van (een deel van) een perceel kan of moet een opmetingsplan opgemaakt worden. Daarvoor zal steeds een opmeting gebeuren. Een degelijk grensonderzoek zal zowel deze opmeting als bestaande juridische documenten in acht nemen om zo tot een correct en verdedigbaar plan te komen.


Toepassingen: grensbepalingen, afpalingen, perceelsplitsing, vestiging opstalrecht, vestiging erfdienstbaarheden, muurovernames, ...

UITZET WERKEN

Wij komen ook tussen bij het opmeten en uitzetten van nieuwe constructies. Een ontwerpplan zal steeds als basis dienen van een uitzetopdracht. Hierbij worden ontworpen punten en lijnen op de werf uitgezet. Dit in de vorm van piketten, nagels en anders zichtbare tekens.


Toepassingen: uitzetten wegenissen, uitzetten bouwassen, opvolging 3D GPS sturing machines,...

BOUWDOSSIERS

Voor kleine en grote verkavelingsaanvragen zal steeds een opmeting van het bronperceel aangewezen zijn. Een landmeter is ook de juiste persoon voor het opmaken van het aanvraagdossier.

 

Bij het aanpassen van een terrein, met of zonder aanleg van verhardingen, zal ook een bouwaanvraag (technische werken) moeten worden ingediend. Met of zonder voorafgaande opmetingen kan een landmeter hierbij het dossier opstellen.

VASTGOED OPDRACHTEN

Wie een degelijk en uitgebreid schattingsverslag wenst van zijn vastgoed kan best contact opnemen met een landmeter-expert. De waarde van uw vastgoed wordt gebaseerd op een hele reeks referenties. Een duidelijk verslag toont aan hoe de uiteindelijke waarde tot stand komt.


Plaatsbeschrijvingen bij verhuur (locatief) en bouwwerken (constructief) gebeuren op basis van foto's en eventueel filmpjes. Een volledig verslag van de kenmerken van het vastgoed wordt steeds ter ondertekening voorgelegd aan alle partijen. Alleen zo bent u zeker van een juridisch waardevolle plaatsbeschrijving


Voor de opmaak van een Energieprestatiecertificaat (EPC) kunt u ook bij ons terecht.

NIEUWS


Nieuwe website staat online.

Dec 31, 2016


Erkend als ventilatie-verslaggever door BCCA

Mei 22, 2016

CONTACTEER ONS


Kloosterstraat 109

8560 Wevelgem


info@landmetervdb.be


0468 20 76 23

VOLG ONS


Voeg ons toe aan uw netwerk en wees steeds op de hoogte van onze nieuwste projecten.

Copyright @ All Rights Reserved