landmeter-expert

landmeter-expert

Beëdigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.
Ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters onder het nr. LAN 131543

OPMETINGEN BESTAANDE TOESTAND

Wij brengen zowel gebouwen als terreinen volledig in kaart. Een opmeting, op schaal van uw project, wordt steeds met de gepaste apparatuur uitgevoerd. Voor zowel een zettingsmeting op millimeterniveau als voor een volumemeting van duizenden kubieke meters wordt een gepaste meetstrategie voorgesteld.


- architecturale opmetingen           

- gevels en gabarieten

- tracémetingen

- hoogtemetingen

- GRB-metingen en aquadatafiches

JURIDISCHE OPMETINGEN

Een beëdigd landmeter is bij wet als enige toegestaan om plannen op te maken die moeten dienen om grenzen te (be-)vestigen. Daarom is een landmeter de geschikte persoon voor alles wat betreft grens-onderzoek en -bepaling.

Bij verkoop van (een deel van) een perceel kan of moet een opmetingsplan opgemaakt worden. Daarvoor zal steeds een opmeting gebeuren. Een degelijk grensonderzoek zal zowel deze opmeting als bestaande juridische documenten in acht nemen om zo tot een correct en verdedigbaar plan te komen.


                                                                                          - Proces-verbaal van afpaling

                                                                                          - Splitsingen en ruilingen

                                                                                          - Vestiging opstalrecht of erfdienstbaarheden

                                                                                          - Muurovernames

BOUW OPDRACHTEN

Wij komen ook tussen bij het opmeten en uitzetten van nieuwe constructies. Een ontwerpplan zal steeds als basis dienen van een uitzetopdracht. Hierbij worden ontworpen punten en lijnen op de werf uitgezet. Dit in de vorm van piketten, nagels en anders zichtbare tekens.


- uitzetten wegenistracé

- uitzetten bouwassen

- opstart & opvolging 3D GPS sturing machines,...

- grondverzetmeting en berekening


NOTARIËLE ODPRACHTEN

In het kader van een notariële akte kan de expertise van een landmeter nuttig zijn. Bij het bepalen van quotiteiten (mede-eigendom) is een goed begrip van het technische en het juridische belangrijk.


                                                                                          - Verslag mede-eigendom (bepaling quotiteiten)

                                                                                          - Prekadastratie (splitsingen en ruilingen)

                                                                                         

KANTOORKloosterstraat 109, 8560 Wevelgem


VOLG ONS