staving

EPB

STAVING


Wat is een stavingsstuk en hoe moet die eruit zien ?


Er zijn verschillende geldige stavingsstukken mogelijk:

- Factuur met vermelding van het werfadres, merk, type (en dikte) van het materiaal

- Foto die vanop afstand werd genomen en een detailfoto van:

- opmeting van de dikte van het materiaal (moet ook zichtbaar zijn op de foto)

- kenplaat op materiaal of installatie (ketels, poorten, koepels,…)

- Technische documentatie van de gebruikte producten en/of systemen.

- As-built plan van de architect. Dit wordt vaak niet opgemaakt bij particuliere woningen.

- ...


Een geldig bewijs is gewoonlijk een combinatie van deze stukken (bijvoorbeeld: factuur, foto's én technische fiche)Wie is hiervoor verantwoordelijk  en waarvoor dienen deze stukken ?


De Aangifteplichtige (meestal de bouwheer) is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige stavingsstukken. Je kan een aantal zaken in detail laten meerekenen of de verslaggever laten  werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil.  Om de detailwaarden te mogen meerekenen heb je extra metingen, testen en/of geldige stavingsstukken nodig.


- Link naar website VEA (Vlaams Energie Agentschap) ivm. Stavingsstukken

- Meer informatie over regelgeving


Welke stavingsstukken moet ik voorzien ?


Isolatie

- merk, type en dikte vermeld staan (factuur + foto's)

Vensters

- merk en type van de raamprofielen (factuur)

- merk en type van de ventilatieroosters (factuur + foto's)

- merk en type van het glas + U-waarde en g-waarde van glas (factuur)

- Zijn er thermisch verbeterde afstandshouders geplaatst?

- Is er een thermisch studie met de berekening van de Uw-waarden? voorbeeld

Verwarmingsinstallatie

Ketel:

- merk en type van ketel (factuur + foto's)

- Werd een buitenvoeler geplaatst?

- Werd een modulerende circulatiepomp geplaatst?

- Zit er een intern buffervat in de ketel?

- Werd er een extern buffervat geplaatst?

- Kan de loodgieter de ontwerpretourtemperatuur staven? voorbeeld  1, voorbeeld 2

- Productlabel ? voorbeeld

Warmtepomp

- Merk, type en vermogen (factuur)

- Technische fiche waarop COP staat voorbeeld

- Dimensioneringsberekening

- Kan de installateur de ontwerpvertrektemperatuur staven? (meestal 35°C)

- Kan de installateur het temperatuursverschil tussen vertrek en retour staven?

- Kan de installateur de temperatuurstoename over de condensor staven?

Ventilatie-systeem

- Merk en type + eventuele configuratie (factuur + foto's)

- Doorstroomopeningen (foto's)

- Regelbare toevoer- of afvoeropeningen (factuur + foto's)

- Inregelrapport C-systeem voorbeeld  renson

- Meetrapport D-systeem voorbeeld 1, voorbeeld 2

PV-panelen

- Aantal panelen en piekvermogen per paneel  (factuur)

Zonneboiler

- Merk, type en collectoroppervlak  (factuur)

Luchtdichtheidsmeting

- Rapport van de luchtdichtheidsmeting

- Uitvoeringsplannen met aanduiding van de meetzone.

EPB-aanvaarde bouwknopen

- Detail van de architect

- Foto's uitvoering


-> Uitgebreide lijst van mogelijke stavingsstukkenKANTOORKloosterstraat 109, 8560 Wevelgem


VOLG ONS